Mitt bibliotek Blog Teamet vårt Ta en prat Anbefalte verktøy Login

Hva i #¤"%& er egenkapital egentlig??

egenkapital Sep 26, 2020

Egenkapital – Hva er det egentlig?

Edit: Er du mer glad i video? Se meg forklare dette HER :-)

Som regnskapsfører har jeg har vært i møter med mange bedrifter, små og faktisk forholdsvis store som ikke vet hva egenkapital er eller hvordan det henger sammen med regnskap.

Spesielt en situasjon er vanlig: Bedriften har dårlig likviditet (og daglig leder er gjerne litt stresset pga det) men har god egenkapital.

Daglig leder: «Hvordan kan du si at vi har god egenkapital, vi har jo knapt penger på konto!»

Så hvordan er dette egentlig mulig?

Utfordringen kommer av at de fleste av oss kjenner til begrepet egenkapital i forbindelse med vårt første boligkjøp. Og hva sier banken da? «Du må stille med 15% egenkapital selv».
Vi spør: Hvor mye er det? «Det er 220 000kr i dette tilfellet» Eller hva det måtte være.

Så i denne...

Continue Reading...

Regnskap på 1-2-3

Uncategorized Sep 26, 2020

Kan jeg lære deg grunnleggende regnskapsforståelse på 3 minutt tror du?

Ja, jeg kan det. LETS GO !  

PS: Jeg har en egen video om dette her: Regnskap på 1-2-3

For å lære regnskap må vi først bryte det ned i mindre biter. Jeg bruker min egen modell ©:
1 regnskap består av:
2 deler som vi lager gjennom:
3 prosesser

De 2 delene er:

En oversikt over eiendeler og gjeld/egenkapital (balanseregnskapet)

en oversikt over inntekter og kostnader (resultatregnskapet).

Det er inntekter minus kostnader som er vårt resultat.
Og vi betaler skatt av resultatet vårt.

1 regnskap består altså i praksis av 2 mindre regnskap som vi kaller balanseregnskapet  og resultatregnskapet.

De 3 prosessene vi lager disse to delregnskapene gjennom er:
Bokføring , avstemming og rapportering .

Å bokføre er det du forbinder med regnskap: Dette er i praksis å sende sine...

Continue Reading...
1 2 3 4 5
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.