Mitt bibliotek Blog Teamet vårt Få hjelp av oss Anbefalte verktøy Login

Dekningsgrad i Fiken

dekningsgrad fiken regnskap Jul 02, 2024

Når du driver en bedrift på egen hånd, er det avgjørende å ha kontroll på visse nøkkeltall. En dyktig regnskapsfører vil hjelpe deg med å forstå disse tallene, eller i det minste informere deg om hva de betyr.

Dessverre ser mange regnskapsførere på seg selv kun som regnskapsførere, ikke som rådgivere og veiledere slik de burde. Om regnskapet viser et overskudd på en million eller et underskudd på en million, spiller liten rolle for dem så lenge regnskapet er korrekt ført.

For deg derimot, er forskjellen som himmel og helvete.

Et av de viktigste nøkkeltallene å forstå er dekningsgraden. Dette prosenttallet viser hvor mye av hver krone du selger for som er igjen etter at kostnadene forbundet med salget er dekket. Dekningsgraden gir deg en indikasjon på hvor mye spillerom du har i bedriften.

I videoen under tar jeg deg med inn i Fiken, hvor jeg...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.