Vi gjennomgår og attesterer din søknad

Søknad om kompensasjon skal attesteres av autorisert regnskapsfører for å bli utbetalt. 

Vi leverer dette innen 5 dager. Vi fakturerer kr 5000 for jobben, hvor av staten dekker kr 4000. Selskapet betaler kun kr 1000 av egen lomme.  

Kun for Fiken-brukere.

1. Søk om kompensasjon

Sjekk først at du kan søke HERLegg så inn selve søknaden HER. 

På siste side, legg inn vår info iht BRREG

2. Fyll ut skjemaet over

Vi sjekker din søknad opp mot ditt regnskap.

Dersom søknaden er ok attesterer vi på din søknad om kompensasjonsmidler.

3. Søknaden innvilges innen 10 minutt

Når vi har attestert innvilges søknaden som regel innen få minutt. 

Du får beskjed i Altinn.