Mitt bibliotek Blog Teamet vårt Ta en prat Anbefalte verktøy Login

Regnskap på 1-2-3

Uncategorized Sep 26, 2020

Kan jeg lære deg grunnleggende regnskapsforståelse på 3 minutt tror du? 👀😏

Ja, jeg kan det. LETS GO !  🤘

PS: Jeg har en egen video om dette her: Regnskap på 1-2-3

For å lære regnskap må vi først bryte det ned i mindre biter. Jeg bruker min egen modell ©️:
📍1 regnskap består av:
📍2 deler som vi lager gjennom:
📍3 prosesser

De 2 delene er:

💰 💰 En oversikt over eiendeler og gjeld/egenkapital (balanseregnskapet)

➕➗ en oversikt over inntekter og kostnader (resultatregnskapet).

Det er inntekter minus kostnader som er vårt resultat.
Og vi betaler skatt av resultatet vårt. 💸💸💸

1 regnskap består altså i praksis av 2 mindre regnskap som vi kaller balanseregnskapet 💰 💰  og resultatregnskapet. ➕➗

De 3 prosessene vi lager disse to delregnskapene gjennom er:
Bokføring 💻, avstemming 🔍 og rapportering 📤.

Å bokføre er det du forbinder med regnskap: Dette er i praksis å sende sine egne regninger (inntekter) og å få inn i regnskapet regningene du selv har mottatt (kostnader).
I tillegg til å få inn i regnskapet hva som har gått inn og ut av konto (eiendeler og gjeld).

Å bokføre er i praksis å tømme innboksen din i Fiken! 👏

Når alt er bokført så avstemmer vi det. Å avstemme er i praksis å kontrollere at alt stemmer.
Her finnes det mange hjelpemidler (for eksempel bankavstemming i Fiken). 👌

For vi vil være sikre på at alt stemmer før vi gjør siste prosessen: Rapportering. 📤

Rapportering er for eksempel å sende inn momsoppgaver (som regel hver andre måned) og skattemelding som vi sender inn årlig.

Rapportering er grunnlaget for hva vi skal betale i skatt og avgift: Og derfor vil vi ha dette i orden. ✅

Og vipps: Det var hele prosessen med å lage et regnskap! 🎉 🎉 🎉

Ganske oversiktlig, er du enig? 🤓

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.