Vi attesterer tilskudd fra Innovasjon Norge, Fylkeskommuner m.fl

Har du fått tilskudd fra Innovasjon Norge, BIO-midler fra Fylkeskommunen, eller andre offentlige tilskudd?

Vi er eksperter på å lage den pliktige dokumentasjonen som du trenger for å få pengene utbetalt.

Vi hjelper deg med attestert dokumentasjon.

For å få utbetalt tilskudd fra Innovasjon Norge, Fylkeskommunen eller andre instanser er du pliktig til å levere et prosjektregnskap som viser hvordan pengene er brukt, og som er godkjent av autorisert regnskapsfører.


Feilaktige prosjektregnskap medfører forsinkelser i utbetalinger og kan i verste fall bety at midlene ikke blir utbetalt. 

Få regnskapsførere jobber jevnlig med søknader og prosjektregnskap rettet mot Innovasjon Norge/Fylkeskommuner osv - det betyr at de bruker lengre tid, og det betyr en uventet høy regning til deg. 

 

Vi har spesialisert oss på å gjennomgå prosjektregnskap som dette siden 2018 og attesterer  prosjektregnskap i henhold til kravene fra Innovasjon Norge, ISRS 4400 og GRFS på bare 3-5 dager.

For vårt arbeid fakturerer vi kun kr 5000 eks mva på tilskudd opp til kr 100 000 og kun kr 10 000 eks mva for tilskudd opp til kr 700 000.(Pris etter avtale på større tilskudd).

Hos oss får du fornuftig fast pris, lang erfaring og kort leveringstid - la oss hjelpe deg!

Ja, jeg trenger attestert dokumentasjon

Er du interessert i å få tilskudd til din bedrift? 

Sjekk ut videoene våre som viser deg hvor du søker og hvordan:

Video Poster Image
Video Poster Image
Video Poster Image

Bestill din attesterte dokumentasjon her

Legg igjen navn og epost under og vi kontakter deg innen 2 dager for å hjelpe deg.